سامانه جامع دانشگاهی الماس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان جمعه 8 اردیبهشت 1396
دروس ارائه شده در ترم 95-96/نيمسال دوم
برای مشاهده لیست دروس، «نوع درس» را انتخاب و دکمه «مشاهده» را کلیک نمایید.
امكان تغيير دروس ارائه شده تا قبل از شروع انتخاب واحد و يا حذف و اضافه از طرف مدير گروه وجود دارد لذا قطعيت دروس ارائه شده، در ابتداي شروع انتخاب واحد نيمسال مي باشد.
جنسیت: مقطع: گرایش: نوع درس: